ประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน(จำนวน 4 กลุ่มสาระ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ : สพป.อำนาจเจริญ [20 มีนาคม 2561] Դҹ 40
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 : สพป.อำนาจเจริญ [20 มีนาคม 2561] Դҹ 29
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน (จำนวน 4 กลุ่มวิชาสาระ) : สพป.อำนาจเจริญ [19 มีนาคม 2561] Դҹ 38
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาจำนวน 63 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) : สพป.อำนาจเจริญ [08 มีนาคม 2561] Դҹ 50
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา จำนวน 63 โรงเรียน) : สพป.อำนาจเจริญ [02 มีนาคม 2561] Դҹ 75
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 4 กลุ่มวิชาสาระ) : สพป.อำนาจเจริญ [02 มีนาคม 2561] Դҹ 60
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่พ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) : สพป.อำนาจเจริญ [02 มีนาคม 2561] Դҹ 64
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาจำนวน 63 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) : สพป.อำนาจเจริญ [02 มีนาคม 2561] Դҹ 59
ประกาศราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน (จำนวน 4 กลุ่มวิชาสาระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) : สพป.อำนาจเจริญ [02 มีนาคม 2561] Դҹ 67
ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒฯาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) : สพป.อำนาจเจริญ [02 มีนาคม 2561] Դҹ 59

>
˹ش >>
ʴǷ 1 ֧ 10 ҡ 15 ¡